Over Het Logo Van VKBBO

Het logo van de vereniging gemaakt in de vorm van een gestileerd hart is ontworpen door Chris Hemmens en Nigel Landwehr; leerlingen van het Horizon College. Het geeft aan dat onze vereniging hart voor onderwijs heeft en zich geleid voelt door de betekenis van onderwijs voor leerlingen en maatschappij.
Het logo verwijst ook naar de veelkleurigheid en verscheidenheid in het MBO. Een grote diversiteit aan opleidingen en een grote diversiteit van leerlingen naar herkomst in verleden en ambitie voor de toekomst.

  • De rode kleur staat voor passie en liefde voor het onderwijs.
  • De blauwe kleur staat voor de structurele en hardere kant van het besturen.
  • De groene kleur verwijs naar duurzaamheid. Duurzaamheid in de kennis en vaardigheden die we overdragen aan leerlingen en duurzaamheid in de manier waarop we in onze eigen organisatie werken.
  • De gele kleur symboliseert de kleur van de zon en daarmee onze inspanning voor een de zonnige toekomst van onze leerlingen.
  • Het logo is open in het midden. Dit symboliseert de transparantie in ons handelen die we nastreven in ons bestuurlijke werk.