De Beroepscode | Toetsingskader


Toetsingskader

De bestuurder in het middelbaar beroepsonderwijs toetst zijn handelen aan de wetten en codes die gelden voor bestuurders in het bve-onderwijs. Hierbij zijn belangrijke kaders vastgelegd in:

  • Wet- en regelgeving (waaronder de WEB)
  • Code ‘Goed bestuur in de bve-sector’
  • Professioneel statuut docenten

Hiernaast toetst de bestuurder zijn handelen aan de missie en visie van de eigen instelling.