De Beroepscode | Eigenaarschap


Eigenaarschap

Bestuurders in het middelbaar beroepsonderwijs die deze beroepscode onderschrijven geven aan dat zij ernst maken met de toepassing van deze code. Zij willen daarover duidelijkheid verschaffen binnen en buiten de organisatie, zichtbaar maken dat zij de normen in deze code beschouwen als leidend bij hun functievervulling en stellen zich daarop aanspreekbaar.