Bijeenkomsten

De bestuurlijke overleg VKBBO vinden in 2018 op de navolgende tijdstippen plaats:

5 maart 2018
18.00-19.30 uur

5 juni 2018
16.00-17.30 uur

3 september 2018
16.00-17.30 uur

19 november 2018
16.00-17.30 uur

Doelstelling

De VKBBO is op 16 juni 2010 opgericht voor en door bestuurders in het MBO met als doel de beroepskwaliteit van bestuurders van BVE instellingen te bevorderen.

Activiteiten

  • Het vaststellen van een professioneel statuut met gedragscode voor leden van de vereniging.
  • Het onderhouden van een openbaar register van leden van de vereniging.
  • Klik hier voor een overzicht van de huidige leden
  • Het organiseren van professionaliseringsbijeenkomsten voor leden. Deze worden georganiseerd rond actuele bestuurlijke vraagstukken, met als doel persoonlijke inspiratie en versterking van onderlinge cohesie.
  • Het organiseren van andere activiteiten die de professionalisereing van de leden en de beroepsgroep bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan coaching, intervisie, opleiding en onderzoek.

Tevens beschikt de vereniging over een vertrouwenscommissie, waar individuele leden terecht kunnen als zij op bestuurlijke dilemma’s of (dreigende) conflicten in hun werk stuiten waar zij advies op nodig hebben