Bijeenkomsten

05-04-2017 | ochtend
Pre-conferentie Droom & Daad managementconferentie
Teslafabriek, Tilburg

09-02-2017 | 16.00 – 20.00 uur
Thema Fluide arbeidsmarkt
Spreker: Hans Junggeburt
Innovatiehuis, Den Bosch

Doelstelling

De VKBBO is op 16 juni 2010 opgericht voor en door bestuurders in het MBO met als doel de beroepskwaliteit van bestuurders van BVE instellingen te bevorderen.

Activiteiten

  • Het vaststellen van een professioneel statuut met gedragscode voor leden van de vereniging.
  • Het onderhouden van een openbaar register van leden van de vereniging.
  • Klik hier voor een overzicht van de huidige leden
  • Het organiseren van professionaliseringsbijeenkomsten voor leden. Deze worden georganiseerd rond actuele bestuurlijke vraagstukken, met als doel persoonlijke inspiratie en versterking van onderlinge cohesie.
  • Het organiseren van andere activiteiten die de professionalisereing van de leden en de beroepsgroep bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan coaching, intervisie, opleiding en onderzoek.

Tevens beschikt de vereniging over een vertrouwenscommissie, waar individuele leden terecht kunnen als zij op bestuurlijke dilemma’s of (dreigende) conflicten in hun werk stuiten waar zij advies op nodig hebben